Angličtina Siblíková

Všeobecné podmínky pro mou výuku angličtiny

Svěříte-li výuku angličtiny sebe či svých dětí do mých rukou, svěřujete je člověku, kterému není lhostejné, zda jeho studenti dělají pokroky či stagnují. A zároveň člověku, který předpokládá, že za své peníze očekáváte výsledky. Věřte, že pro své studenty dělám maximum, každá odučená hodina znamená minimálně jednu další hodinu přípravy. A já věřím, že se nám pracuje nejlépe, když se mohu spolehnout na to, že moji studenti (a případně i jejich rodiče) respektují pravidla, na kterých se takto předem dohodneme.

Platby

Peníze za lekce vybírám vždy na začátku daného období, a to 3x ročně (září - prosinec, leden - březen a duben - červen).
Odpadne-li hodina mojí vinou, budu Vás o tom včas mailem, případně akutně sms zprávou informovat. Za takto odpadlou lekci dostanete na konci čtvrtletí svoje peníze zpět, případně Vám navrhnu, že o tutéž částku snížím požadovanou platbu následující. Výjimečně se pokusím domluvit na náhradě, což ovšem bývá z časových důvodů velmi obtížné.
Pokud se student na výuku z osobních či zdravotních důvodů nedostaví, peníze za lekci nevracím. Na výjimečné náhradě dlouhodobě předem odhlášených lekcí se mohu domlouvat pouze se soukromými studenty, u skupinek to není možné.

Skupinky

Vyhrazuji si právo měnit a doplňovat skupinky dětí v rozsahu cca 3 - 6 žáků (dospělých v rozsahu 2 - 4) dle vlastního uvážení. Cena za jednotku výuky se tím nemění. Žádného nového studenta do skupinky nepřijmu, aniž bych si ho předem neotestovala.

Absence

Jakoukoli absenci prosím nahlaste předem. Stačí sms zpráva (příchozí hovory během výuky obvykle nepřijímám) nebo email. Pokud student omluven není, čekáme většinou chvíli se začátkem výuky na něj (a zároveň dávám rodičům dětí vědět, že jejich dítě na hodinu nepřišlo, pročež potřebuji telefonní číslo na rodiče na příjmu).
Pokud je student omluvený, pošlu také mailem domácí úkol i průběh lekce, o kterou přišel a jsem vždy ochotná případné nejasnosti dovysvětlit.

Příchody na hodinu

Ideální doba k dostavení se na lekci je zhruba pět minut před jejím začátkem. Musí-li student přicházet o něco dříve kvůli dojezdu autobusu, může chvíli počkat než dokončím předchozí výuku či přípravu buďto na zahradě nebo na lavičce v zádveří. Stejně tak může chvíli počkat na odvoz nebo odjezd. Potřebujete-li však, aby tato doba bývala z nějakých důvodů delší pravidelně, je třeba se na tom se mnou dohodnout předem.
Soustavné, výrazné a neomluvené pozdní příchody nás samozřejmě zbytečně zdržují, ale ty občasné toleruji vcelku úspěšně. Je pro mě přijatelnější, přijde-li student o dvě minuty později než když zazvoní o dvacet minut dříve, kdy s ním ještě nepočítám.

Úkoly a domácí příprava

Moje lekce jsou A a domácí procvičování je nezbytně následující B. Odsouhlasením mých Všeobecných podmínek mi dáváte najevo, že jste si vědomi toho, že domácí příprava není věc učitele. Student, který chodívá na hodiny nepřipravený, zapomíná učebnice a domácí úkoly, výrazně zdržuje ostatní ve skupině. Ve výjimečných případech by to mohl být důvod k nepokračování v mé výuce v dalším období. Vy se ale nemusíte obávat, že byste se o takovémto kroku včas nedozvěděli. Pokud by jste ale jako rodiče ode mě častěji dostávali maily typu - dnes zase nepřišel/nepřišla, neměl/a úkol, tvrdil/a, že neměl/a čas, tak to prosím berte jako vážný signál k zamyšlení se nad tím, jestli své peníze investujete správně.

Testy a pokrok v hodinách dětí

O postupu i potížích v průběhu výuky rodiče dětí informuji. Posílám domů testy k nahlédnutí, chci je ale příští hodinu zpět od rodičů podepsané. Mám - li pocit, že je někde třeba více zabrat, něco doma více procvičit, informuji Vás o tom také. Stejně tak se dozvíte, pokud Vaše dítě při hodinách ostatní ruší nebo nerespektuje naše pravidla. Od rodičů potřebuji vědět, jakou mají sami představu o tom, jak často a jakou měrou chtějí být informováni (vždy, když nebude mít úkol nebo jen když se to bude opakovat, zda průběh lekce při absenci posílat jim nebo rovnou na mailovou adresu dítěte atd.). Samozřejmostí je, že Vás informuji o tom, že dítě na lekci nedorazilo, pro případ nějaké nehody.

Zpětná vazba

Máte-li pocit, že je Vaše představa o výuce výrazně jiná než ta moje, dejte mi to včas vědět a zkusíme najít nějaké společné řešení. Stejně tak jsem vždy ráda, když se naopak dozvím, že Vám či Vašim dětem jde angličtina díky našim společným lekcím mnohem lépe, výuka se mnou Vás/je baví a Vy jste spokojení. I já Vás budu určitě zásobovat nejen špatnými, ale i dobrými zprávami.