Angličtina Siblíková

English in Jinačovice August 2012

V děsném horku jsme si pohrávali s texty o mužíčkovi s legračním jménem Nasreddin. Příběhy o něm jsme poslouchali, četli, vyprávěli i hráli. Tyto krátké historky s humornou pointou jsem také použila coby základ pro různá gramatická cvičení. Ke každému příběhu jsem měla připravených minimálně pět verzí pro děti různého věku a úrovně angličtiny. Věkové rozpětí této party bylo totiž poměrně široké: 6 - 17 let.

V příhodě Nasreddin and the rock hlavní hrdina srovnává inteligenci a sílu starších a mladších mužů. Záměrně neprozrazuji jak. My jsme pak (bez ohledu na věk) zkoušeli stupňování přídavných jmen a jejich srovnávání aplikovat na nás, pokud možno se stejnou nadsázkou. Vznikaly tak kouzelné věty typu Vojta is uglier than Kuba neboli Kuba isn't as ugly as Vojta. Případně My socks aren't as smelly as yours... (To abychom si také vyzkoušeli něco v plurálu :)

Jelikož jsme ale kromě gramatiky také usilovně hráli poměrně složité deskové hry (dedukční Cluedo, "monopolní" Hotel a bláznivý Galaxy Trucker), nevyhnuli jsme se z cvičných důvodů ani větám jako The candlestick in the dining room isn't as dangerous as hazardous goods in cargo holds. (Svícen v jídelně není tak nebezpečný jako nebezpečné zboží v nákladových prostorech.) Nebo Building permission is far more expensive than recreational facilities. (Neboli stavební povolení je daleko dražší než rekreační zařízení.) Od prvňáka Sašíka jsme se ale dočkali i zadání Kočka s křídly je mnohem krásnější než kočka bez křídel. Nebo to bylo naopak? Je to možný!

Byl mezi námi jeden takový, který procvičovat tak snadnou gramatiku vůbec nepotřeboval. Říkává, že se k nám jezdí bavit. Aby jsme se tedy bavili i my, zadala jsem mu úkol šitý přímo na něj - vymyslet další příběh do Nasreddinovy sbírky. A on ho skutečně napsal. A neumožnil mi v něm opravit ani jednu chybu :( Může být na sebe hrdý. Já jsem zase hrdá na to, že jsem to z něj dostala! Ale taky na všechny ty blbosti, které jsem dostala z ostatních :D

Fotky